Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Filtracja mgły olejowej - informacje

Filtry mgły olejowej oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń wywoływanych przez maszyny i urządzenia przemysłowe. Dzięki dodatkowym akcesoriom radzą sobie z prawie każdym rodzajem mgły olejowej. Urządzenia te wykorzystywane są w różnych zastosowaniach - zarówno w centrach obróbczych do tradycyjnych szlifierek jak i podczas precyzyjnej obróbki CNC. Ich zaletą jest nie tylko ekologia, ale przede wszystkim oszczędności finansowe jakie pozwalają uzyskać.

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat urządzeń filtracyjnych. Konkretne urządzenia, ich opisy i zdjęcia są dostępne na stronie Filtry.

Informacje o dopłatach jakie można uzyskać na zakup urządzeń filtracyjnych znajdą państwo w dziale Dofinansowania.

Mgła olejowa

Osad olejowy będący skutkiem ubocznym procesu produkcyjnego w zakładach przemysłowych jest wysoce szkodliwy zarówno dla personelu jak i dla układów elektronicznych. Oto lista problemów/zagrożeń jakie powodują te zanieczyszczenia:

  • Mgła olejowa jest niebezpieczna dla zdrowia pracowników - może powodować choroby płuc lub wypadki na zaolejonych przejściach.
  • Powoduje powstawanie śliskich powierzchni na podłogach co może doprowadzić do uszkodzenia obwodów elektrycznych i rozdzielnic.
  • Opar olejowy może doprowadzić do zatkania szybów wentylacyjnych. Jest to zagrożenie pożarowe. W przypadku kontroli firma jest narażona na kary finansowe.
  • Zanieczyszczenia ograniczają możliwość recyrkulacji powietrza w zakładzie. Zwiększa to koszty zużycia energii i ogrzewania.
  • Osady występujące w powietrzu skracają żywotność maszyn i zwiększają ryzyko ich awarii. Może to powodować długotrwałe przestoje produkcyjne.

Zasada działania

W skrócie - urządzenie usuwa mgłę olejową z powietrza dzięki powstałej sile odśrodkowej. Czysty olej powraca do maszyny, a czyste powietrze wraca do fabryki. Wykorzystanie dodatkowego filtra nakładkowego pozwala na usuwanie z powietrza również dymu i spalin. Na stronie Filmy znajdują się animacje wyjaśniające zasadę działania filtrów mgły olejowej.

Perforowany bęben ze specjalnie zaprojektowanymi łopatkami obraca się z dużą prędkością. Mgły olejowe są zasysane do urządzenia dzięki łopatkom wirującym z dużą prędkością. Specjalne podkładki bębna wspomagają proces łączenia rozproszonych cząstek stałych, a następnie ich filtracji. Siła odśrodkowa spych olej do pojemnika, po którego ściankach spływa on z powrotem do urządzenia, gdzie jest ponownie wykorzystywany lub magazynowany. Czyste powietrze wraca na halę produkcyjną przez górny otwór urządzenia.

Redukcja kosztów

  • Zastosowanie filtracji powoduje redukcję zużycia energii i kosztów ogrzewania dzięki powrotowi oczyszczonego powietrza do fabryki.
  • Niskie koszty utrzymania dzięki eliminacji drogich filtrów wykorzystujących materiały filtracyjne.
  • Wymogi bezpieczeństwa stają się coraz bardziej rygorystyczne. Ich przestrzeganie pozwala uniknąć kar finansowych.
  • Ze względu na redukcję zanieczyszczenia i przyjazność środowisku zakup filtrów może być objęty dofinansowaniem unijnym.

Obszary zastosowania

Urządzenia filtrujące mgłę olejową znajdują zastosowanie w wielu branżach m.in. w lotnictwie, medycynie, w branży motoryzacyjnej i przetwórstwie żywności. Są wykorzystywane przy maszynach wykonujących precyzyjną obróbkę CNC jak i w centrach obróbczych do tradycyjnych szlifierek.