Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Dofinansowania ZUS dla przedsiębiorstw

Zakup urządzeń filtracyjnych w przedsiębiorstwie może zostać dofinansowany nawet w 80% przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Maksymalna kwota dopłaty to 300.000 zł

Znów rusza dofinansowanie ZUS przeznaczone na poprawę BHP (Konkurs 2023.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres ​​​aktywności zawodowej realizowanie w 2024 r. ). Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

W konkursie wybierane są projekty, które:
* poprawią bezpieczeństwo pracy,
* zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
* zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Firma Imponar zaprasza do kompleksowej obsługi i prowadzenia tematów dofinansowań ZUS dotyczących filtracji cieczy przemysłowych, mgły olejowej, zadymień czy innych metod filtracji będących w naszej ofercie.

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS oferuje dopłaty do projektów inwestycyjnych i inwestycyjno-doradczych. Informacje ogólne o dofinansowaniu znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie również znajduje się formularz, który trzeba wypełnić w celu złożenia wniosku.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji do urządzeń filtrujących nasi eksperci udzielą Państwu dodatkowych informacji i pomogą dobrać odpowiednie urządzenia. Nasi klienci korzystali już z tych dopłat. Zapraszamy do kontaktu.

Projekty inwestycyjne

Projekty związane z rozwojem technicznym i usprawnianiem stanu technicznego maszyn, urządzeń i systemów ochronnych. Pod tą kategorię kwalifikuje się zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze takich jak filtry mgły olejowej.

Projekty inwestycyjno-doradcze

Są to projekty łączące działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i doradczym. Część projektu doradcza prowadzi do poprawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Chodzi tu m.in. o identyfikowanie zagrożeń w miejscu pracy (np pyły, zanieczyszczenia chemiczne) oraz pomiar ich natężenia i stężenia.

Procedura składania wniosku

Dofinansowanie przedsiębiorstwa odbywa się w procesie składającym się z pięciu etapów:

  • Przedsiębiorca, który ubiega się o przyznanie dofinansowania powinien złożyć wniosek dostępny na stronie ZUS.
  • Następny etap to ocena wniosku przez pracownika ZUS, a następnie przez eksperta.
  • Gdy wniosek zostanie przyjęty następuje podpisanie umowy na realizację projektu.
  • Środki przeznaczone na projekt są wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
  • Po realizacji projektu jest on odbierany przez eksperta. Następnie w ciągu 30 dni następuje wypłata drugiej raty dotacji.