Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Dofinansowania ZUS dla przedsiębiorstw

Zakup urządzeń filtracyjnych w przedsiębiorstwie może zostać dofinansowany nawet w 80% przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Maksymalna kwota dopłaty to 300.000 zł.

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS oferuje dopłaty do projektów doradczych i inwestycyjnych. Finansowanie mogą otrzymać zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat programu. Szczegóły znajdą Państwo w ulotce przygotowanej przez ZUS, którą można pobrać tutaj. Formularz, który trzeba wypełnić aby ubiegać się o finansowanie można znaleźć stronie internetowej ZUS.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji do urządzeń filtrujących nasi eksperci udzielą Państwu dodatkowych informacji i pomogą dobrać odpowiednie urządzenia. Nasi klienci korzystali już z tych dopłat. Zapraszamy do kontaktu.

Projekty inwestycyjne

Projekty związane z rozwojem technicznym i usprawnianiem stanu technicznego maszyn, urządzeń i systemów ochronnych. Pod tą kategorię kwalifikuje się zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze takich jak filtry.

Projekty o charakterze doradczym

Projekty prowadzące do poprawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Chodzi tu m.in. o identyfikowanie zagrożeń w miejscu pracy (np pyły, zanieczyszczenia chemiczne), pomiar ich natężenia i stężenia, wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji, a także opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego.

Projekty inwestycyjno-doradcze

Są to projekty łączące działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i doradczym.

Procedura składania wniosku

Dofinansowanie przedsiębiorstwa odbywa się w procesie składającym się z pięciu etapów:

  • Przedsiębiorca, który ubiega się o przyznanie dofinansowania powinien złożyć wniosek dostępny na stronie ZUS.
  • Następny etap to ocena wniosku przez pracownika ZUS, a następnie przez eksperta.
  • Gdy wniosek zostanie przyjęty następuje podpisanie umowy na realizację projektu.
  • Środki przeznaczone na projekt są wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
  • Po realizacji projektu jest on odbierany przez eksperta. Następnie w ciagu 30 dni następuje wypłata drugiej raty dotacji.