Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Filtracja mgły olejowej

Osad olejowy będący skutkiem ubocznym procesu produkcyjnego w zakładach przemysłowych jest wysoce szkodliwy, gdyż może powodować choroby płuc. Mgła olejowa powoduje powstawanie śliskich powierzchni na podłogach i może doprowadzić do uszkodzenia obwodów elektrycznych i rozdzielnic. Może powodować zatkania szybów wentylacyjnych, co stanowi potencjalne zagrożenie pożarowe. Aby usunąć mgłę olejową z maszyny i obniżyć koszty produkcji należy zastosować urządzenia filtrujące. Pozwalają one na usuwanie z powietrza mgły olejowej, a nawet dymu i spalin. Oczyszczony olej powraca do maszyny co pozwala zredukować koszty eksploatacyjne.