Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Filtr mgły olejowej S400

 

Filtr mgły olejowej S400

Kolektory mgły olejowej służą do usuwania zanieczyszczeń powietrza powstających podczas procesów obróbki materiałów z wykorzystaniem emulsji lub oleju jako substancji chłodzących. Kolektory mgły olejowej zasysają powietrze z przestrzeni obróbczej maszyn, filtrują i oddzielają substancje oleiste od powietrza i zapewniają jego powrót na halę produkcyjną. Odseparowany w ten sposób emulsja lub olej jest następnie skierowana do podłączonego pod filtr mgły olejowej zbiornik.

 

 Dane techniczne: 

Model

Przepływ powietrza [m3/h]

Silnik

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

F [mm]

Waga [kg]

S400

425 dla 50Hz

 

500 dla 60Hz

0,55 kW 50 Hz

200v,220v,

380v,400v

0,55 kW 60 Hz

200v,220v,230v,

440v,460v,480v

325

374

35

148

494,50

357

16,85

                     

 

Kolektory mgły olejowej FILTERMIST, przeznaczone są do pracy w sieciach o częstotliwości prądu 50 Hz i 60 Hz.

 

Serwis:

Serwis kolektorów mgły olejowej FILTERMIST powinien zostać wykonywany co każde 2000 roboczogodzin (wymiana wewnętrznych wkładów bębnowych i uszczelek o-ring) i co każde 8000 roboczogodzin (wymiana wewnętrznych wkładów bębnowych, uszczelek o-ring, tłumików górnych i wibroizolatorów zamontowanych pod silnikiem kolektora mgły olejowej)

 

Kolektory mgły olejowej dostępne są również w wykonaniu ze stali nierdzewnej. W przypadku zainteresowania tą opcją, akcesoriami dodatkowymi i montażowymi lub elementami kolektora mgły olejowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy IMPONAR.