Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Filtr mgły olejowej S200

 

Filtr mgły olejowej S200

 

Kolektory mgły olejowej mają za zadanie usuwać zanieczyszczenia frakcji mokrej wytwarzane podczas obróbki materiału z wykorzystaniem medium chłodzącego. Urządzenia te pobierają powietrze z przestrzeni obróbczej maszyn, filtrują i oddzielają frakcję olejową od powietrza, następnie po oczyszczeniu zapewniają jego powrót na halę produkcyjną. Frakcja mokra, która zostanie odwirowana na bębnie urządzenia, może zostać następnie skierowana do maszyny/zbiornika na chłodziwo.
Dane techniczne:

Model

Przepływ powietrza [m3/h]

Silnik

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

F [mm]

Waga [kg]

S200

180 dla 50Hz

 

215 dla 60Hz

0,18 kW 50 Hz

200v,220v,

380v,400v

0,18 kW 60 Hz

200v,220v,230v,

440v,460v,480v

260

302

30

73

423,50

324

11,85

 

 Kolektory mgły olejowej FILTERMIST, przeznaczone są do pracy w sieciach o częstotliwości prądu 50 Hz i 60 Hz.

Serwis:

W przypadku kolektorów mgły olejowej, serwis urządzeń należy wykonywać co każde 2000 roboczogodzin (wymiana wkładów wewnątrz bębna oraz uszczelki o-ring) i 8000 roboczogodzin (wymiana wkładów wewnątrz bębna, uszczelki o-ring i tłumików górnych). Ze względu na mały silnik, filtry mgły olejowej S200 w odróżnieniu od pozostałych filtrów FILTERMIST z serii S oraz serii FX pozbawione są wibroizolatorów montowanych pod silnikiem urządzenia.

 

Kolektor mgły olejowej dostępny również w wykonaniu ze stali nierdzewnej. W przypadku zainteresowania tą opcją, akcesoriami dodatkowymi i montażowymi lub elementami kolektora mgły olejowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy IMPONAR.