Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Montaż S400 na SAMSUNG PL20A

Jednostka: S400

Maszyna: SAMSUNG PL20A

Sposób montażu: Słup z nadstawką(2000PST)

Akcesoria dodatkowe: F-monitor (1. generacja), Filtr wtórny 2300AFA

 

SAMSUNG PL20A

Zródło: Baza danych Filtermist

 

Dla maszyny PL20A marki SAMSUNG, zastosowanym rozwiązaniem jest kolektor mgły olejowej S400 wraz z filtrem wtórnym, montowany na słupie z nadstawką(2000PST). Ze względu na ograniczoną wolną przestrzeń z przodu maszyny oraz brak możliwości montażu jednostki na dachu urządzenia, zastosowanie słupa z nadstawką pozwoliło w łatwy sposób połączyć kolektor mgły olejowej z komorą obróbczą maszyny, w sposób niekolidujący z umiejscowieniem odbiornika na wióry. Kolektor mgły olejowej S400 połączono z komorą obróbczą maszyny za pomocą zamontowanego do niej króćca o średnicy 150mm, który połączony jest z kolektorem mgły olejowej za pomocą czarnej, elastycznej i olejoodpornej rury o średnicy 150 mm. Zastosowany w tym przypadku filtr wtórny 2300 AFA pozwala na pozbycie się z powietrza dostającego się na hale produkcyjną drobnych cząsteczek cieczy oraz nieprzyjemnych zapachów, a F-monitor pierwszej generacji informuje operatora urządzenia o konieczności przeprowadzenia serwisu.

Zdjęcia

SAMSUNG PL20A